Kjære publikum

Du presenteres nå for en Markenskonsert der vi gjennom skuespill, dans og musikk tar for oss noe av Kongsberg sin 400 år lange historie.  Mye er historisk korrekt, noe er ren fantasi bygget på litt dårlig hukommelse.

Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg Våpen-fabrikks Musikkorps og Kongsberg Teaterlag.  Vi har tidligere samarbeidet og var veldig klare for igjen gjøre noe sammen.  400 års jubileet var en god anledning.

KV-Musikken er glad i å lage showkonserter, Teaterlaget er glad i å vise frem forskjellig typer teater.

Høydepunktene i forestillingen vil inkludere blant annet:  Sølvfunnet i 1623, grunnleggelsen i 1624, hverdagslivet i gamle Kongsberg, Bergseminaret og det religiøse livet.

Så flytter vi oss over til Sølvverkets nedleggelse i 1805, bybrannen i 1810, Kongsberg Våpenfabrikk etableres i 1814.  Før vi kommer opp på 1900 tallet med klasseforskjeller, verdenskriger, festivaler og teknologi.  Vi avslutter med Kongsberg inn i fremtiden.

Prosessen: 400 år med Historiske og Musikalske Sprell

Tidslinje Hva skjedde
Vår 2022 Skal vi gjøre noe sammen igjen?

Medlemsmøte i KVMK stemmer for.

KVMK og Teaterlaget bestemmer seg for å gjøre det i 2024 som en del av 400 års arrangementene.

August 2022 Tester ut spilling i Hannibal bakken for å ha et 400 års arrangement der.
Høsten 2022 KVMK og Teaterlaget etablere samarbeidet.  Mange planleggingsmøter deltakere;

Astrid og Nils / Arve og Nina

Morten/dirigent og Odd/Musikkutvalget

November 2022 De første møtene med 400 års Jubileumskomiteen
Desember 2022 Historielaget bidrar med en oversikt over hendelser siste 400 år.
Januar-Mai 2023 Planleggingsarbeidet fortsetter

Søknader om støtte sendes

Juni 2023 Setter i gang planleggingsarbeidet for fullt
Høsten 2023 Morten Dirigent og OddB forsøker å finne noter som kan passe inn i historien.  Det skrives og tenkes.

Problemet er for mye stoff å ta av.

Januar/Februar  2024 Felles prøver for
musikk og teater.6 øvelseskvelder og
1 generalprøve før
framføring.
Mars 2024 2 forstillinger